MOVET – Movies for Vocational Education and Training

          The MOVET project is implemented by 5 institutions coming from different countries and it is based on a subject of mutual interest: transferring the know-how and the method of movie-making in the language classroom and taking measures to improve the language teaching for vocational purposes. All partners have experience in the area covered by the project: they are involved in language teaching and in vocational education and training as well. 

          Currently, language skills are given high importance, especially if we consider the labour market. Language knowledge is indispensable in many jobs, and those who attend vocational language training have a real advantage on the market of employment. Despite the fact that there is a need for such training programs, in many countries teachers have limited resources and methods to teach their students languages, especially when teaching LWU languages or languages for vocational purposes. The method of movie-making in the classroom comes to fulfill this need and offers a very adaptable, innovative method for teachers to provide vocational language education.
 

Training Videos

 

Click here for more training videos...

 

Pagina principală

MOVET – Movies for Vocational Education and Training

Proiectul MOVET este implementat de 5 instituții din țări diferite și se bazează pe un subiect de interes comun: acela de a transmite metoda de predare a limbilor străine prin realizarea de filme cu studenții și luarea de măsuri pentru îmbunătățirea predării limbilor străine cu scop vocațional. Toți partenerii au experiență relevantă pentru proiect: sunt implicați atât în predarea de limbi, cât și în formare profesională.

În prezent, abilitățile lingvistice sunt din ce în ce mai importante, mai ales în ceea ce privește piața muncii. Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine este esențială  în cele mai multe locuri de muncă, iar cei care frecventează cursuri de formare în limbi străine vocaționale, au un real avantaj pe piața muncii. În ciuda nevoii mari pentru astfel de programe, în multe țări profesorii dispun de resurse limitate pentru predarea limbilor străine, în special predarea cu scop vocațional a limbilor mai puțin răspândite. Metoda predării prin realizarea de filme răspunde la aceste nevoi, și oferă o metodă adaptabilă, inovativă pentru profesori pentru predarea limbilor străine cu scop vocațional. 

Photo Gallery

Click here for more photos...